Diplomopdrætteruddannelsen opdateret

Opdeling af moduler

Diplomopdrætteruddannelsen er blevet reorganiseret og opdateret, og fra efteråret 2023 er de eksisterende 4 heldagsmoduler blevet til 8 halvdagsmoduler med hver sin afsluttende eksamen.

Der er blevet flyttet lidt rundt på indholdet og nyt er kommet til, så der kan være et vist overlap i forhold til dagskurser, du som kursist allerede har bestået. Mentorrådet holder styr på hvor du er i dit forløb.

De første tilbagemeldinger efter den nye opdeling er at der er stor tilfredshed med de mindre moduler, som gør det mere overskueligt.

Rigtig god fornøjelse.